Naročanje

Obrazec za naročanje

Druge možnosti naročanja

NAROČANJE NA DELOVNO TERAPIJO
Naročanje možno tudi preko telefona, maila ali osebno
vsak delovnik med 11:00 in 15:00 uro.
telefon: 02 250 24 01
e-mail: metka.slatinek@ergomed.si

Odgovorna oseba za naročanje je Metka Slatinek, dipl.del.ter.
Čakalna doba za delovno terapijo: 0 – 60 dni
Čakalne dobe: http://nacas.ivz.si/

NAROČANJE NA SPECIALISTIČNE PREGLEDE
Naročanje možno tudi preko telefona, maila ali osebno
vsak delovnik med 13:00 in 15:00 uro.
telefon: 02 250 24 00
e-mail: info@ergomed.si

NOVELA ZAKONA O PACIENTOVIH PRAVICAH
S sprejemom novele Zakona o pacientovih pravicah vas obveščamo, da z dnem 21.1.2018 začnejo veljati naslednje spremembe:

  • Rok za naročilo na storitev je odvisen od zavedene stopnje nujnosti na napotni listini:
    • s stopnjo nujnosti nujno: najpozneje naslednji dan,
    • zelo hitro: v petih dneh,
    • hitro ali redno: v 14 dneh po njeni izdaji. V nasprotnem primeru napotna listina poteče.
  • Odsotnost ob dogovorjenem terminu je potrebno sporočiti najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz bolnikovih objektivnih razlogov (smrt ožjega družinskega člana, nenadna bolezen ali poškodba, hospitalizacija), ki se morajo sporočiti pisno. Če udeležba ne bo pravočasno odpovedana, sledi črtanje s čakalnega seznama, ponovno naročanje pa bo pri istem izvajalcu možno šele po treh mesecih.

Več v uradnem listu.